Decoflair

Disclaimer

  • NMC sa
  • Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten
  • Tel.: +32 87 85 85 00
  • Fax: +32 87 85 85 11
  • E-mail: info@nmc.eu
  • BTW-nummer: BE0402469826

Kwailiteit van informatie en service – beperking van aansprakelijkheid

NMC sa, de eigenaar van deze site, streeft er voortdurend naar de betrouwbaarheid te verzekeren van alle informatie die op de site is vervat op het ogenblik dat de informatie online wordt geplaatst. Maar NMC sa:

  • is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de accuraatheid, de precisie of de volledigheid van de op deze site beschikbaar gestelde informatie, waarbij dit ook geldt voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse links en andere IT-links van de website;
  • behoudt zich het recht voor de op de website voorgestelde inhouden te allen tijde en onaangekondigd te veranderen;
  • is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch voor eventueel op de website onnauwkeurig of onvolledig voorgestelde informatie, noch voor, in het heel algemeen, alle mogelijke directe of indirecte schade, ongeacht hun oorzaak, aard respectievelijk gevolgen die aan de toegang van derden tot deze site resp. aan de onbeschikbaarheid ervan zijn toe te schrijven, noch voor het waarheidsgehalte van de op de site direct of indirect voorgestelde inhoud.

De koppelingen op de website naar andere websites zijn met betrekking tot de op de laatstgenoemde websites voorgestelde inhoud niet onderworpen aan de reikwijdte van de aansprakelijkheid van NMC. Bovendien is NMC niet aansprakelijk voor eventueel op haar website vermelde foutieve adressen of domeinnamen.

Ondanks de inspanningen om technische toegangsstoringen te vermijden, neemt NMC geen enkele aansprakelijkheid op zich voor storingen die  aan de onderbreking van de servicebeschikbaarheid of andere  technische problemen zijn toe te schrijven.